Vận chuyển hàng công trình và vận tải biển xuyên biên giới

Vận chuyển hàng công trình và vận tải biển xuyên biên giới

Giải pháp trọn gió cho hàng công trình bao gồm dịch vụ tư vấn với các báo cáo tiền khả thi, khảo sát, dự trù kinh phí, phân tích rủi ro, đóng gói, vận chuyển, xếp dỡ tại công trình.. Vận tải xuyên biên giới trong phạm vi ASEAN và GMS.

.
Giải pháp