Vận chuyển hàng nguyên container, hàng lẻ, hàng chung chủ theo lịch trình cố định, thời gian vận chuyển ngắn, độ tin cậy cao và giá cả cạnh tranh. Đặc biệt vận chuyển hàng đi Mỹ theo hợp đồng. Vận chuyển hàng không với nhiều lựa chọn phong phú.

.