Đăng ký thành viên

Thông tin tài khoản
*
*
*
Giới thiệu doanh nghiệp
*
*
*
Tải lên logo:
*
v
*
* (Đây là địa chỉ để gửi email xác thực doanh nghiệp)
Thông tin người liên hệ doanh nghiệp
*
v
*
*
Trở thành thành viên VESA
*

Điều lệ Hội viên VESA

Điều 1: Định nghĩa

 • VESA (Vietnam Export Support Alliance): là Liên minh Hỗ trợ Xuất khẩu được thành lập theo Thỏa thuận hợp tác số: 01/TTHT/VESA ngày 15/5/2017 giữa các Sáng lập viên. Mục tiêu của VESA tạo ra một hệ sinh thái hoàn chỉnh hỗ trợ cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu với chất lượng dịch vụ tốt nhất và chi phí hợp lý nhất.
 • Nhà cung cấp dịch vụ VESA: là các doanh nghiệp hàng đầu cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu.
 • Sáng lập viên VESA: là các Nhà cung cấp dịch vụ đầu tiên của VESA gồm:
  • Alibaba/OSB: cung cấp giải pháp, dịch vụ thương mại điện tử cho các doanh nghiệp XNK
  • VPBank: cung cấp các dịch vụ tài chính, tín dụng, thanh toán … cho các doanh nghiệp XNK
  • PTI: cung cấp các dịch vụ bảo hiểm về con người, hàng hóa, vận chuyển … cho các doanh nghiệp XNK
  • T&M: cung cấp dịch vụ logistics cho các doanh nghiệp XNK
 • Hội viên VESA: Là các doanh nghiệp trực tiếp thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đồng ý gia nhập VESA  

Điều 2: Thủ tục gia nhập VESA

 • Điều kiện: Tất cả các doanh nghiệp được thành lập hợp pháp ở Việt nam và có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu đều có thể trở thành hội viên VESA.
 • Hồ sơ gia nhập:
  • Giấy đăng ký gia nhập
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Quy trình gia nhập:
  • Doanh nghiệp truy cập Website http://www.vesa.net.vn/  để điền thông tin vào Giấy đăng ký gia nhập đồng thời upload Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  • VESA xác nhận đã nhận được đăng ký gia nhập của doanh nghiệp qua email
  • VESA hướng dẫn doanh nghiệp thủ tục phát hành thẻ hội viên
  • Doanh nghiệp nhận thẻ hội viên và chính thức là thành viên của VESA

Điều 3: Thẻ hội viên VESA

 • Mỗi hội viên VESA được cấp Thẻ hội viên VESA. Doanh nghiệp sử dụng thẻ hội viên VESA để nhận biết tư cách hội viên và hưởng các quyền lợi hội viên theo quy định tại văn bản này.
 • Thẻ hội viên VESA còn có chức năng thanh toán như một thẻ ngân hàng. Doanh nghiệp có thể dung Thẻ hội viên VESA để thanh toán các chi phí mua sắm của doanh nghiệp. Có 2 loại thẻ sau:
  • Thẻ VESA Debit: là thẻ ghi nợ quốc tế có chức năng thanh toán dựa trên số dư tài khoản thanh toán của doanh nghiệp.
  • Thẻ VESA Credit: là thẻ tín dụng quốc tế có chức năng thanh toán dựa trên hạn mức tín dụng mà ngân hàng cấp cho doanh nghiệp.
 • Thẻ hội viên VESA có thời hạn 5 năm.
 • Thẻ hội viên VESA được phát hành miễn phí cho doanh nghiệp trong năm đầu tiên. Từ năm thứ 2 trở đi, doanh nghiệp chỉ phải đóng phí tương đương với thẻ ngân hàng (150.000/năm đối với thẻ VESA Debit hoặc 880.000/năm đối với thẻ VESA Credit).

Điều 4: Ưu đãi đối với các hội viên VESA

 • Các hội viên VESA sẽ được hưởng các dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu với chất lượng tốt nhất từ các Sáng lập viên VESA, cụ thể như sau:
  • Dịch vụ xuất nhập khẩu trực tuyến của Alibaba/OSB: Hội viên VESA được tiếp cận sàn thương mại điện tử B2B lớn nhất thế giới http://www.alibaba.com/ để tìm người mua hoặc người bán các sản phẩm mà mình có nhu cầu trên toàn thế giới.
  • Dịch vụ ngân hàng của VPBank: Hội viên VESA được tiếp cận nguồn vốn và các giải pháp về thanh toán để thực hiện các hợp đồng thương mại đã ký với người mua/người bán.
  • Dịch vụ bảo hiểm của PTI: Hội viên VESA được tiếp cận với với các dịch vụ bảo hiểm con người và hàng hóa để thực hiện các hợp đồng thương mại đã ký với người mua/người bán.
  • Dịch vụ logistics của T&M: Hội viên VESA được tiếp cận với các dịch vụ giao nhận, vận chuyển và kho vận để thực hiện các hợp đồng thương mại đã ký với người mua/người bán.
 • Các hội viên VESA được hưởng các ưu đãi theo quy định tại Phụ lục 1 đính kèm khi sử dụng dịch vụ của các Sáng lập viên VESA.
 • Để được hưởng các ưu đãi các Hội viên VESA cần xuất trình Thẻ hội viên hoặc nhập các thông tin trên thẻ hội viên khi thực hiện các giao dịch online hoặc mã hội viên

Điều 5: Quyền lợi và nghĩa vụ hội viên VESA

 • Quyền lợi:
  • Được cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động kinh doanh xuất nhâp khẩu
  • Được mời tham dự các sự kiện về xuất nhập khẩu do VESA và/hoặc các đối tác của VESA tổ chức
  • Được tư vấn về các vấn đề liên quan đến kinh doanh xuất nhập khẩu
  • Được hưởng các ưu đãi quy định tại Phụ lục 1
  • Được miễn phí thẻ hội viên trong năm đầu tiên.
 • Nghĩa vụ:
  • Tuân thủ các quy định của luật pháp Việt nam
  • Cung cấp thông tin cho VESA để phục vụ việc phát hành Thẻ hội viên cũng như các mục đích khác theo thỏa thuận của 2 bên.

Điều 6: Kết thúc hội viên VESA

 • Để kết thúc tư cách hôi viên VESA, doanh nghiệp cần gửi thông báo cho VESA
 • VESA sẽ hướng dẫn doanh nghiệp thủ tục đóng thẻ hội viên
Gửi đăng ký